ONDŘEJ VOREL

Narozen 13.2.1953 ve Zlíně. Studoval na Pedagogické fakultě v Ostravě (absolvoval v r. 1974) a na Filosofické fakultě Palackého university v Olomouci (doktorát z dějin a teorie výtvarného umění - PhDr, absolvoval v r. 1980). Působí jako vysokoškolský pedagog na katedře výtvarné výchovy Ostravské univerzity, od roku 2000 ve funkci vedoucího katedry. Je členem Společnosti Karla Teige, Společnosti STIR UP a členem Galerie LA FEMME Praha.


was born 13/02/1953 in Zlín. He studied in Pedagogical Faculty in Ostrava (graduated in 1974) and in Faculty of Arts of Palacky University in Olomouc (doctorate from the History and Theory of Visual Arts - PhDr, graduated in 1980). He has been working as a pedagogue in the Department of Art Education of University of Ostrava since 1976 and a Head of this Department since 2000. He is a member of the Karel Teige Company, STIR UP Company and a member of the Gallery LA FEMME Prague.


SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
1975 - Hledání, malba, grafika, Výstavní síň DK Orlová, Česká republika
1983 - Malba a grafika, Výstavní síň DK Orlová, Česká republika
1985 - Malba a grafika, Výstavní síň Pedagogické fakulty v Ostravě, Česká republika
1985 - Malba a grafika, Výstavní síň města Bludovic, Česká republika
1990 - Aerografie, Galerie Kopeček, Ostrava, Česká republika
1990 - Malba, Thessaloniké, Řecko
1991 - Malba, Galerie 262, Havířov, Česká republika
1992 - Malba, Londinium House, Mayfair, Londýn, Anglie
1992 - Malba a grafika, Czechoslovak Embassy, Londýn, Anglie
1992 - Malba, Ivana Maskova Gallery, Londýn, Anglie
1993 - Malba a grafika, David Harrongton Gallery, Londýn, Anglie
1994 - Malba a grafika, Galerie v podloubí, Frýdek Místek, Česká republika
1995 - Aliance France, Ostrava, Česká republika
1995 - Magický prostor, Státní galerie Jaroměřice nad Nežárkou, Česká republika
samostatná autorská expozice celostátní výstavy SKT ČR
1996 - Malba a grafika, Městská knihovna Havířov, Česká republika
1996 - Malba, Galerie Student, Ostrava, Česká republika
1998 - Malba a grafika, Galerie V. Wünsche, Havířov, Česká republika
1999 - Malba a grafika, Výstavní síň města Orlové, Orlová, Česká republika
2000 - Malba a grafika, Galerie Studio Della, Ostrava, Česká republika
2006 - Malba a grafika, Galerie Student, Ostrava, Česká republika
2007 - „Letokruhy“, Státní galerie Bánská Bystrica, Bánská Bystrica, Slovensko
2007 - Kresba malba,grafika, Alberta College of Art and Design, Calgary, Canada
2008 - „Letokruhy“, Synagoga Hranice na Moravě, Česká republika
2008 - „Cyklus života“, Wolfson College, Oxford, Anglie

MALÍŘSKÁ SYMPOZIA
1979 - Malířské sympozium Dresden 1979, Drážďany, Německo
1980 - Malířské sympozium v Bytomi, Polsko
2006 - Mezinárodní sympozium smaltu „Vítkovice 2006“, Ostrava, Česká republika
2007 - Sympozium „Smalt Art Vítkovice 2007“,Ostrava, Česká republika

KOLEKTIVNÍ VÝSTAVY
1990 - Salon Ostrava, Galerie výtvarného umění Ostrava, Česká republika
1991 - Tvorba, Společnost K. Teige, Galerie Zámek Klímkovice, Česká republika
1991 - Imaginativní obrana I., Společnost K.T., Galerie Frenštát pod Radhoštěm, Česká republika
1991 - Malba, Společnost K.T., Galerie Moravské Budějovice, Česká republika
1992 - Závratné jinak, Společnost K.T., Zámek Dačice, Česká republika
1992 - Imaginativní obrana II., Společnost K.T., Ostravské Muzeum, Česká republika
1992 - Salón Ostrava, Galerie výtvarného umění, Ostrava, Česká republika
1993 - Pedagogové kat. VV OU, Galerie v Bielsku - Biale, Polsko
1993 - Hommage á Paracelsus, Společnost K.T., Zámek Dačice, Česká republika
Laa an der Thaya, Rakousko
Karlštejn an der Thaya, Rakousko
1993 - Akce kámen, Společnost K.T., Muzeum Ostrava, Česká republika
1994 - Paracelsus 501, Společnost K.T:, Galerie Moravský Krumlov, Česká republika
1995 - Výstava UVU, Mánesova síň, Karviná, Česká republika
1995 - Magický prostor, Společnost K.T., Ostravské Muzeum, Česká republika
Činoherní klub Praha, Česká republika
1996 - Exempla 96, Pedagogové kat. VV, Galerie Student, OU Ostrava, Česká republika
1998 - Ars & Schola, Pedagogové kat. VV OU, Cieszyn, Polsko
1998 - STIR UP, Galerie Mesit, Brusel, Belgie
1998 - Hommage á Cassanova, Skupina STIR UP (SKT), Státní zámek Duchcov, Česká republika
Galerie Moravský Krumlov, Česká republika
Galerie Velké Meziříčí, Česká republika
Státní zámek Třebíč, Česká republika
1998 - Europalia Bruxelles, Výstava české kultury, České kulturní centrum, Brusel, Belgie
1998 - Vzdor, Skupina STIR UP (SKT ), Ostravské Muzeum, Česká republika
1998 - Exempla 98, Pedagogové kat. VV OU, VŠP Hradec Králové, Česká republika
ZUČ Plzeň, Česká republika
1999 - Ostravská radnice, Pedagogové VV OU, Magistrát města Ostravy, Česká republika
2000 - Příbuznost není dědičná, mezinárodní výstava surrealistické tvorby, Ostravské Muzeum, Česká republika
Státní zámek Třebíč, Česká republika
Galerie Jupiter, Velké Meziříčí, Česká republika
Galerie Knížecí Dům, Moravský Krumlov, Česká republika
2000 - Rozdělávání ohňů, Skupina STIR UP (SKT), Surrealist.princip prostoru Galerie Katakomby, Česká republika
Divadlo Husa na provázku, Brno, Česká republika
2000 - Ohnivý déšť, Skupina STIR UP, Synagoga Třebíč, Česká republika
2000 - Příbuznost není dědičná, mezinár. výstava surrealistické tvorby, Ostravské Muzeum, Česká republika
Jihlava, Galerie Vysočiny, Česká republika
Muzeum, Třebíč, Česká republika
2000 - Zamlžené zrcadlo, mezinárodní výstava, Galerie Depuis, Brusel, Belgie
2001 - Výstava skupiny STIR UP, České kulturní centrum,Brusel , Belgie
2001 - Výstava skupiny STIR UP k výročí založení města Třebíč, KD Třebíč, Česká republika
2002 - Hommage á Kremláček, Skupina STIR UP, Malovaný dům, Třebíč, Česká republika
2002 - Mezinárodní výstava koláží, Malovaný dům, Třebíč, Česká republika
Galerie Vysočina, Jihlava, Česká republika
Divadlo Husa na provázku, Brno, Česká republika
2002 - My Markomani, Skupina STIR UP, Galerie Jupiter, Velké Meziříčí, Česká republika
Divadlo Husa na provázku, Brno, Česká republika
2002 - Výstava českého surrealismu, České kulturní centrum, Brusel, Belgie
2003 - Euroterapie, Galerie Jupiter, Velké Meziříčí, Česká republika
2003 - Mezinár. výstava surrealismu, České kulturní středisko, Brusel, Belgie
2003 - Výstava KVV a IPUS, Katovice, Polsko
2004 - Allumer des Incendies, Galerie Dupuis, Brusel, Belgie
2004 - Etoile aut Tris Cristaux (Hvězda se třemi krystaly ), České kulturní centrum, Brusel, Belgie
2004 - Euroterapie, Galerie Kruh, Znojmo, Galerie Malovaný dům, Třebíč, Česká republika
2004 - Hommage a Sigmund Freud, Muzeum, Příbor, Česká republika
2005 - Hommage a Sikmund Freud, Galerie, Moravský Krumlov, Česká republika
2005 - Hommage a Sigmund Freud, Galerie, Velké Meziříčí, Česká republika
2005 - Pocta F. B. Zvěřinovi, Galerie, Hrotovice, Česká republika
2005 - Pocta F.B. Zvěřinovi, Divadlo Husa na provázku, Brno, Česká republika
2006 - Skupina STIR UP a její hosté, Galerie „Čertův ocas", Mohelno, Česká republika
2006 - „Evokace“, Ostravské muzeum, Ostrava, Česká republika
2006 - Hommage á Sigmund Freud, Dům Gustava Mahlera, Jihlava, Česká republika
2006 - Skupina STIR UP, Galerie Pinho Diniz, Coimbra, Portugalsko
2006 - Mezinárodní výstava smaltu „Vítkovice 2006“, Ostrava, Česká republika
2007 - Výstava pedagogů KVV OU, Alberta college of Art and Design, Calgary, Kanada
2007 - Výstava „Smalt Art Vítkovice 2007“, Ostrava, Česká republika
2007 - Zahájení „Galerie La Famme“, Ostrava, Česká republika
2007 - Současný český surrealismus, Gallery Fort Langermale, Miami, USA
2008 - Mezinárodní výstava „Současný surrealismus“, Casa Municipal da Kultura/Galeria Pinho Diniz, Coimbra, Portugalsko
2008 - Mezinárodní výstava „Junk(young) Art“, Tatranská Galerie, Poprad, Slovensko
2008 - „Žena a technika“, Galerie LA FEMME, Ostrava, Česká republika
2008 - „Ostrava Art 2008“, Ostrava, Česká republika


Ondřej Vorel řeší teoretické otázky umělecké a výtvarné pedagogiky, úzce spolupracuje s architekty při exterierové a interierové tvorbě prostoru (28 realizací) a je autorem řady grafických řešení knižních publikací a učebnic.


INDIVIDUAL EXHIBITONS
1975 - Searching, painting, graphics, Showroom of the town of Orlová, Czech Republic
1983 - Painting and graphics, Showroom of the town of Orlová, Czech Republic
1985 - Painting and graphics, Showroom of the Pedagogical Faculty in Ostrava, Czech Republic
1985 - Painting and graphics, Showroom of the town of Bludovice, Czech Republic
1990 - Aerography, Kopeček Gallery, Ostrava, Czech Republic
1990 - Painting, Thessaloniké, Greece
1991 - Painting, 262 Gallery, Havířov, Czech Republic
1992 - Painting, Londinium House, London, England
1992 - Painting and graphics, Czechoslovak Embassy, London, England
1992 - Painting, Ivana Maskova Gallery, London, England
1992 - Painting and graphics, David Harrongton Gallery, London, England
1993 - Painting and graphics, Gallery in the Arcade, Frýdek-Místek, Czech Republic
1995 - Alliance Franćaise, Ostrava, Czech Republic
1995 - Magical Space, State Gallery of Jaroměřice nad Nežárkou, Czech Republic
1996 - Painting and graphics, Town Library of Havířov, Czech Republic
1996 - Painting, Student Gallery, Ostrava, Czech Republic
1998 - Painting and graphics, V. Wünsch Gallery, Havířov, Czech Republic
1999 - Painting and graphics, Showroom of the town of Orlová, Czech Republic
2000 - Painting and graphics, Studio Della Gallery, Ostrava, Czech Republic
2006 - Drawing nad painting, Student Gallery, Ostrava, Czech Republic
2007 - The Annual Rings, State Gallery of Visual Arts, Bánská Bystrica, Slovakia
2007 - Drawing, painting and graphics, Alberta College of Art and Design, Calgary, Canada
2008 - The Annual Rings, Synagogue, Hranice na Moravě, Czech Republic
2008 - Life Cycles, Wolfson College, Oxford, England

PAINTING SYMPOSIUM
1979 - Painting Symposium Dresden 1979, Dresden, Germany
1980 - Painting Symposium, Bytom, Poland
2006 - International Smalt Symposium „Vítkovice 2006“, Ostrava, Czech Republic
2007 - Symposium „Smalt Art Vítkovice 2007“, Ostrava, Czech Republic

COLLECTIVE EXHIBITIONS
1990 - Salon Ostrava, Gallery of Visual Art, Ostrava, Czech Republic
1991 - Creation, K. Teige Company, Gallery of Klímkovice Castle, Czech Republic
1991 - Imaginative Defence I., K. Teige Company, Gallery of Frenštát pod Radhoštěm, Czech Republic
1991 - Painting, K. Teige Company, Gallery of Moravské Budějovice, Czech Republic
1992 - Dizzy Otherwise, K. Teige Company, Dačice Castle, Czech Republic
1992 - Imaginative Defence II.,K. Teige Company, Museum of Ostrava, Czech Republic
1992 - Salon Ostrava, Gallery of Visual Art, Ostrava, Czech Republic
1993 - Pedagogues of the Department of Art Education of University of Ostrava, Gallery Bielsko - Biale, Poland
1993 - Hommage ą Paracelsus, K. Teige Company, Dačice Castle, Czech Republic
Laa an der Thaya, Austria
Karlštejn an der Thaya, Austria
1993 - Action „Stone“, K. Teige Company, Museum of Ostrava, Czech Republic
1994 - Paracelsus 501, K. Teige Company, Gallery of Moravský Krumlov, Czech Republic
1995 - Exhibition of „UVU“, Mánes Hall, Karviná, Czech Republic
1995 - Magical Space, K. Teige Company, Museum of Ostrava, Czech Republic
1996 - Exempla 96, Pedagogues of the Department of Art Education of University of Ostrava, Student Gallery, Ostrava, Czech Republic
Drama Club Prague, Czech Republic
1998 - Ars & Schola, Pedagogues of the Department of Art Education of University of Ostrava, Cziesyn, Poland
1998 - STIR UP Company, Mesit Gallery, Brussels, Belgium
1998 - Hommage á Casannova, STIR UP Company, State Castle Duchcov, Czech Republic
Gallery of Moravský Krumlov, Czech Republic
Gallery of Velké Meziříčí, Czech Republic
State Castle Třebíč, Czech Republic
1998 - Europalia Bruxelles, Exhibition of the Czech Culture, Czech Cultural Center, Bruxelles, Belgium
1998 - Defiance, STIR UP Company, Museum of Ostrava, Czech Republic
1998 - Exempla 98, Pedagogues of the Department of Art Education of University of Ostrava, Hradec Králové, Plzeň, Czech Republic
1999 - Town Hall of Ostrava, Pedagogues of the Department of Art Education of University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic
2000 - Affinity Is Not Heritable, International Exhibition of Surrealistic Works, Museum of Ostrava, Czech Republic
State Castle Třebíč, Czech Republic
Jupiter Gallery, Velké Meziříčí, Czech Republic
Princely House Gallery, Moravský Krumlov, Czech Republic
2000 - Making a Fire, STIR UP Company, Surrealistic Principle of Space of Catacombs’s Gallery, Goose on the String Theatre, Brno, Czech Republic
2000 - Flaming Rain, STIR UP Company, Synagogue Třebíč, Czech Republic
2000 - Affinity Is Not Heritable, International Exhibition of Surrealistic Works, Museum of Ostrava, Czech Republic
Vysočina Gallery, Jihlava, Czech Republic
Museum of Třebíč, Czech Republic
2000 - Misty Mirrow, International Exhibition, Depuis Gallery, Brussels, Belgium
2001 - Exhibition of STIR UP Company, Czech Cultural Center, Brussels, Belgium
2001 - Exhibition of STIR UP Company, Třebíč, Czech Republic
2002 - Hommage á Kremláček, Exhibition of STIR UP Company, Painted House, Třebíč, CzechRepublic
2002 - International Exhibition of Collage, Painted House, Třebíč, Czech Republic
Vysočina Gallery, Jihlava, Czech Republic
Goose on the String Theatre, Brno, Czech Republic
2002 - We Narcotics, Exhibition of STIR UP Company, Jupiter Gallery, Velké Meziříčí, Czech Republic
Goose on the String Theatre, Brno, Czech Republic
2002 - Exhibition of the Czech Surrealism, Czech Cultural Center, Brussels, Belgium
2003 - Euroterapy, Jupiter Gallery, Velké Meziříčí, Czech Republic
2003 - Exhibition of the Czech Surrealism, Czech Cultural Center, Brussels, Belgium
2003 - Exhibition of the Department of Art Education and IPUS, Katowice, Poland
2004 - Allumer des Incendies, Depuis Gallery, Brussels, Belgium
2004 - Etoile aux Trois Cristaux, Brussels, Czech Cultural Center, Belgium
2004 - Euroterapy, Circle Gallery, Znojmo, Czech Republic, Painted House, Třebíč, Czech Republic
2004 - Hommage á Sigmund Freud, Museum of Příbor, Czech Republic
2005 - Hommage á Sigmund Freud, Gallery of Moravský Krumlov, Czech Republic
Gallery of Velké Meziříčí, Czech Republic
2005 - Honour to F.B.Zvěřina, Gallery of Hrotovice, Czech Republic
Goose on the String Theatre, Brno, Czech Republic
2006 - STIR UP Company and Guests, Evil‘s Tale Gallery, Mohelno, Czech Republic
2006 - EVOCATION, Museum of Ostrava, Ostrava, Czech Republic
2006 - Exhibition of International Smalt Symposium „Vítkovice 2006“, Ostrava, Czech Republic
2006 - Hommage á Sigmund Freud, Gustav Mahler House, Jihlava, Czech Republic
2006 - STIR UP Company, Galeria Pinho Diniz, Coimbra, Portugal
2007 - Exhibition of pedagogues of University of Ostrava, Alberta College of Art and Design, Calgary, Canada
2007 - Opening of Gallery LA FEMME, Ostrava, Czech Republic
2007 - Exhibition of Smalt Art Vitkovice 2007, Ostrava, Czech Republic
2007 - Czech Current Surrealismus, Gallery Fort Langermale, Miami, USA
2008 - Surrealism Today: An International Exhibition, Casa Municipal da Cultura/Galeria Pinho Diniz, Coimbra, Portugal
2008 - An International Exhibition „JUNK (young) ART“, Tatranska Gallery, Poprad, Slovakia
2008 - „Women and Technology“, Galery LA FEMME, Ostrava, Czech Republic
2008 - „Ostrava ART 2008“, Gallery of Ostrava, Ostrava, Czech Republic


Ondřej Vorel solves teoretical questions of artistic and creative pedagogy, he closely cooperates with architects in outdoor and indoor space creation (28 realizations). He is an author of many graphic works of book publications and national textbooks.

  © 2009 Ondřej Vorel | e-mail: ondrej.vorel@osu.cz
Realizace www: Aretin Geoinformatics s.r.o.